Konfigurer aptosid til at anvende SAMBA (Windows) fildeling med fjern-maskiner

Udfør alle kommandoer som root (i en terminal eller konsol) Smid URL'erne i Konqueror (start Konqueror som normal bruger).

server = servername eller Windows maskinens IP
"share" = navnet på mappen/ filerne der skal deles

I KDE - Konqueror åbner du URL'en smb://server eller den fuldstændige URL smb://server/share

I en konsol kan du se de forskellige shares på en given server med kommandoen:

smbclient -L server

For at montere en share i en mappe (med fuld adgang for ALLE brugere), husk dette: Monteringspunktet skal eksistere! Hvis ikke det eksisterer, skal du først oprette mappen på denne måde:

mkdir -p /mnt/server_share

Hvis dit filsystem på fjern-systemet er vfat, monterer du din share med:

mount -t cifs -o username=Administrator,file_mode=0777,dir_mode=0777 //server/share /mnt/server_share

eller hvis fjern-filsystemet er NFTS:

mount -t cifs -o username=Administrator,file_mode=0777,dir_mode=0777,lfs //server/share /mnt/server_share

For at afbryde forbindelsen, skriv:

umount /mnt/server_share

Hvis du gerne vil have gøre det nemmere at montere shares, kan du tiljøje en linie til /etc/fstab. Du kan indsætte den følgende linie (og redigere den så den passer til dig):

//server/share /mnt/server_share    cifs defaults,username=your_username,password=**********,file_mode=0777,dir_mode=0777  0  0

Opsætning af aptosid som Samba-Server

Eftersom samba ikke findes på aptosid live-cd'en, skal du gøre følgende for at få adgang til samba:

su
apt-get update
apt-get install samba samba-tools smbclient cifs-utils samba-common-bin

Harddisk installationer:

Eksempal 1:

På en harddisk installation er det nødvendigt at indstille Samba-konfigurationen. Her er et simpelt eksempel. Hvis du vil vide mere om anvendelsen af Samba og opsætningen af Linux Samba Servere kan du læse Samba Dokumentationen..

For at indstille Samba-konfigurationen gør du følgende:

Du åbner filen /etc/samba/smb.conf i en editor (f.eks. kedit) og tilføj dette:

# Globale Changes - Proposal everything simple as
#possible - no passwords, perform like Windows 9x

[global]
security = share
workgroup = WORKGROUP

Du skal også tilføje en af de to følgende muligheder, den første definerer en share uden skriverettigheder (NFTS), den anden kan bruges hvis sharen f. eks. er indeholdt på en vfat partition.

# Share uden skrive-tilladelser -vigtigt hvis NFTS filsystemer indgår i sharen!

[WINDOWS]
comment = Windows Partition
browseable = yes
writable = no
path = /media/sda1 # <-- TILPAS DETTE TIL DIN PARTITION
public = yes

eller

# Deling med skrivetilladelse (giver mening med fat32) - partitionen skal monteres

[DATA]
comment = Data Partition (first extended Partition)
browseable = yes
writable = yes
path = /media/sda5 # <-- TILPAS DETTE TIL DIN PARTITION
public = yes

Genstart samba serveren

service samba restart

Eksempel 2:

groupadd smbuser
useradd -g smbuser <the-user-you-want>
smbpasswd -a <the-user-you-want>
smbpasswd -e <the-user-you-want>

Rediger dernæst /etc/samba/smb.conf for at tildele rettigheder til din share (vær opmærksom på hvilke mapper du deler), for eksempel:

[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = yes.
  writeable = yes

[media, be careful!]
  path = /media
  browseable = yes
  read only = no
  #read only = yes
  guest ok = no
  writeable = yes

[video]
  path = /var/lib/video
  browseable = yes
  #read only = no
  read only = yes
  guest ok = no

#enhver anden mappe du vil dele med windows/linux/mac
  #path = path = /media/xxxx/xxxx
  #browseable = yes
  #read only = no
  #read only = yes
  #guest ok = no

Genstart samba serveren

service samba restart

Kontroller delte filer i samba

For at indstille en share i samba, uden hensyn til sikkerhed, gør du som følger (for eksempel til et LAN setup):

Indstil mappe og indhold til mindst -rwxr-xr-x:

ls -la pathTo/dirShareName/*

Hvis ikke, gør du:

chmod -R 755 pathTo/dirShareName

Hvis sharen skal være skrivbar:

chmod -R 777 dirShareName

En metode til at se om din share virker (husk at state serveren):

smbclient -L localhost

Du burde se noget som dette:

 smbclient -L localhost
Password:
Domain=[HOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]

    Sharename    Type   Comment
    ---------    ----   -------
    IPC$      IPC    IPC Service (3.0.26a)
    MaShare     Disk   comment
    print$     Disk   Printer Drivers
Domain=[MSHOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]

Hvis du ikke oprettede et kodeord taster du bare RETUR

Husk at gemme dine ændringer. Nu kan du starte/ stoppe Samba med

service samba start

og

service samba stop

Du kan også få Samba til at starte automatisk ved hver opstart af systemet, skriv da følgende kommando:

update-rc.d samba defaults

Nu starter Samba når du booter, og lukker ned når du lukker maskinen.

Mere information om samba finder du her.

Page last revised 03/04/2013 0100 UTC