Opstart med "fromiso" - Overview

Til normal anvendelse anbefaler vi ext4 fil systemet. ext4 er standard filsystemet for aptosid.

Med denne cheatcode kan du vælge at starte systemet op fra en ISO-fil placeret på en af dine harddisk partitioner,(ext2/3/4), det er meget hurtigere end at starte systemet fra CD (en harddisk installation med "fromiso" tager f. eks. kun et øjeblik).

'fromiso' er selvfølgelig hurtigere end at anvende CD/DVD-drevet, men derudover gør denne metode samtidigt CD/DVD-drevet ledigt. Som et alternativ kan du anvende QEMU.

Forudsætninger:

* En fungerende GRUB installation (på floppy, Harddisk eller Live-CD'en)
* Et aptosid ISO Image e.g.: aptosid.iso og et linux filsystem, som for eksempel ext2/3/4
* Hvis du omdøber din ISO-fil til for eksempel aptosid.ISO skal du ændre kommandoerne i det følgende tilsvarende eftersom unix fil-navngivningssystemet skelner mellem store og små bogstaver.

fromiso med Grub2

aptosid stiller en grub2 fil til rådighed der hedder 60_fll-fromiso for at generere en fromiso indgang fra grub2 menuen. Den eneste fil der skal konfigureres hedder grub2-fll-fromiso og den finder du i /etc/default/grub2-fll-fromiso..

Åben først en terminal/ konsol og bliv root med kommandoen:

sux
apt-get update
apt-get install grub2-fll-fromiso

Åben så en editor, det kan være kate, kwrite, mcedit, vim eller hvad end du froetrækker:

mcedit /etc/default/grub2-fll-fromiso

Afkommenter (fjern # ) fra linierne du har brug for så de er aktive, og erstat standard instruktionerne i "anførselstegn" med dine præferencer.

For eksempel, sammenlign denne ændrede grub2-fll-fromiso med standarden, (de fremhævede linier er de ændrede linier, for instruktivte formål):

# Defaults for grub2-fll-fromiso update-grub helper
# sourced by grub2's update-grub
# installed at /etc/default/grub2-fll-fromiso by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# specify where to look for the ISO
# default: /srv/ISO ### Note: This is the path to the directory that contains the ISO,
it is not to include the actual aptosid-*.iso file.###
FLL_GRUB2_ISO_LOCATION="/media/disk1part4/aptosid-iso" # array for defining ISO prefices --> aptosid-*.iso # default: "aptosid- fullstory-" FLL_GRUB2_ISO_PREFIX="aptosid-" # set default language # default: en_US FLL_GRUB2_LANG="en_AU" # override the default timezone. # default: UTC FLL_GRUB2_TZ="Australia/Melbourne" # kernel framebuffer resolution, see # http://manual.aptosid.com/de/cheatcodes-vga-de.htm#vga # default: 791 #FLL_GRUB2_VGA="791" # additional cheatcodes # default: noeject FLL_GRUB2_CHEATCODE="noeject nointro"

Gem dine ændringer og luk editoren, kør så følgende i en terminal

update-grub

Din grub2 grub.cfg bliver så opdateret til at se de forskellige ISO's du har placeret i den mappe du har angivet, og de vil være tilgængelige ved næste opstart.

General information om fromiso med persist

fromiso og persist på en HD

Du kan godt have et persistent live system på en skrivbar disk ved at kombinere fromiso opsætningen med persist cheatcode. Når fromiso anvender ext2/ext3/ext4 er standarden simpel:

persist

To use persist with a vfat file system, then you must use a file that contains a linux file system.

If you want to put the persist file or directory somewhere else other than /aptosid-rw then you need to specify where it is with the bootcode, for example persist=/janes/files :

persist=/user-name/files

aptosid anvender aufs til at tillade hvad der kendees som "copy on write" på din ISO for at tillade dig at skrive nye filer og mapper og opdatere eksisterende filer ved at holde de nye filer i hukommelsen. persist cheatcode, kan gemme dine nye filer på same drev som din fromiso ISO image ligger på.

fromisogiver dig et live-system der udfører alle funktioner som aptosid live ISO'en. Det har den fordel at for eksempel hardware bliver autokonfigureret, men det betyder osse at de samme filer vil blive genskabt hver gang du starter op, medmindre du anvender yderligere cheatcodes.

Anvender du persist sammen med andre specifikke aptosid cheatcodes som for eksempelk noxorgconf, nonetwork, betyder det at de samme filer ikke vil blive genskabt hver gang du starter systemet op.

Når du anvender persist betder det osse at du kan installere pakker fra apt og have programmerne og eventuel gemt data parat ved opstart.

fromiso og persist åp en bootbar USB-nøgle/SD/flash-cards

Måske er den ideelle anvendelse af persist sammen med install-usb-gui værktøjet til at oprette din egen bootbare flash drive med dine filer og din software på. Dine filer vil blive gemt på en undermappe på drevet.

persist på et FAT filsystem, som typisk anvendt af dos/Windows 9x installationer og som er standarden der findes på flash enheder, kræver at du opretter en enkelt stor fil til anvendelse som loop enhed, og denne enhed formaterer du så.

På USB-sticks/SD/flash-cards, er ext2 og vfat de anbefalede filsystemer og højest sandsynligt dem der giver den bedste mulighed for genskabe data på tværs af platformen (OS), aftersom der findes en MS Windows™ driver tilgængelig for dataudveksling. Læs/skriv til flash drev er afhængigt af de tekniske specifikationer for din enhed.

ext2 fil systemer

Med ext2 anvendes den fulde partition, den gældende root bliver brugt og mappen /fll oprettes og anvendes til persist, hvad der tillader anvendelse af hele den resterende plads til persiste systemet.

vfat fil systemer

Når vfat systemer anvendes muliggøres persist ved at en fil, der maksimalt kan have størrelsen 2GB og ikke kan være mindre end 100MB, oprettes (under 100 mb vil være nyttesløst). Denne fil bør kaldes aptosid-rw.

Et eksempel på oprettelsen af persist efter initial installation

If you are not sure of the mount point, mount the stick and run df -h which will provide a list of all your system mount points. Look for something like /dev/sdb or /dev/sdc. If your output states differently then replace "/media/disk" in line with your requirement, (for example "/media/disk-1").

Continuing the example, the command df -h will clarify the information, and assumes just one partition on the USB stick:

/dev/sdc1       4.1G 1.1G 2.8G 28% /media/disk

Derfor:

disk="/media/disk"

Indstil størrelsen af persist partitionen:

size=1024

Opret en mappe på usb-nøglen:

mkdir $disk/aptosid

Kør koden der skal oprette persist partitionen:

dd if=/dev/zero of=$disk/aptosid-rw bs=1M count=$size && echo 'y' | LANG=C /sbin/mkfs.ext2 $disk/aptosid-rw && tune2fs -c 0 "$disk/aptosid-rw"

NTFS partitioner, typisk anvendt i Windows NT/2000/XP (TM) installationer, kan IKKE anvendes til persist.

Installation af aptosid på USB/SD/flash enheder

At installere aptosid på en USB-nøgle/SD/flash-kort er ligeså simpelt som en normal harddisk installation. Følg disse simple instruktioner.

Krav:

En PC der har USB 2.0 protocol og understøtter opstart/ boot fra USB/SD/flash.

Et stks. aptosid.iso image.

3 forskellige måder at installere til USB/SD/flash

USB/SD/flash fromiso Installation, aptosid-on-a-stick

Preformater din usb enhed med ext2 eller fat32 før du fortsætter (den skal have mindst 2GB kapacitet). Enheden skal kun have en partition, og eftersom nogle bios er vanskelige skal denne partition være mærket bootable/ have sat boot flag.

Hvis du anvende GUI formatterings værktøjer som gparted, vær da særligt opmærksom på at du først skal slette den eksisterende partition og dernæst oprette en ny partition før du kan formattere den.

USB fromiso fra et HD aptosid installeret system:

Muligheden fromiso USB installation gøres igennem Menu>System>install-aptosid-to-usb.

USB fromiso fra en aptosid-*.iso:

På en LIVE-CD klikker du på aptosid Installer Icon og vælger Install to USB.

Muligheder:

Du kan vælge dit sprog, timezone og andre bootcodes, og hvorvidt persiste skal aktiveres eller ej.

Nu har du en bootbar USB/SD/flash. Hvis du ikke aktiverede persist kan du aktivere det ved at tilføje persist på grubline i grubskærmen. (Hvis det er vfat er det nok bedst at starte forfra).

Terminal eksempel:
 fll-iso2usb -D /dev/sdX --iso /home/aptosid/aptosid.iso -p -- lang=fr_CA tz=America/Vancouver

This installs the iso image to the prepared USB device sdX with persist, French Canadian language localisation and America/Vancouver (CAN) time on the grub default line.

Din X- (grafikkort, mus, tastatur) konfiguratio og dit netværk interfaces filen gemmes ikke, hvilket gør det ideelt til anvendelse på andre computerer.

For mere dokumentation inklusiv flere valgmuligheder se:

$ man fll-iso2usb

Fuld installation til USB/SD/flash (opfører sig som en normal HD installation)

Anbefalet minimumstørrelse af USB-stick/SD/flash-card er:
aptosid "LITE" skal bruge 2.5 gig PLUS dit krav til dataplads,
aptosid "FULL" skal bruge 4 gig PLUS dit krav til dataplads

Præformater din ehned med ext2 og partitioner din USB-stick/SD/flash-kort som du ville med en normal harddisk.

Start installationen fra Live-ISO og vælg partitionen på USB/SD/flash-device, hvor aptosid skal installeres, for eksempel sdbX og følg så installationsprogrammets prompt. Læs Installation til din harddisk

For at boote fra din USB/SD/flash skal 'Boot fra USB' være muliggjort i din bios.

Andre nævneværdige punkter:

Fuld installation til en USB Hard Disk som installation til en partition

En USB Hard Disk kan være et fristende valg, specielt for nye brugere der komer fra MS eller andre linux distroer. Fordelen er at du kan tilslutte den og ikke behøver bekymre dig om dualboot og dermed kan springe over repartitioning, grub tilpasning osv.

Start installationen fra Live-ISO, (eller fra USB-nøglestick/SD/flash-kort), som en standard installation, IKKE en USB installation og vælg din partition på drevet du vil have aptosid på, for eksempel sdbX og følg så installationsprogrammets prompt. Grub skal skrives til USB HDD partitionen.

Læs Installation til harddisk

Andre bemærkninger:

Full installation to bootable GPT removable devices (behaves as a normal HD installation)

Refer to Partitioning with gdisk for GPT disks and then follow the instructions for Installation options - HD, USB, VM and Cryptroot.

Bootable (U)EFI removable devices

Applicable from the aptosid 2011-02 release.

If you want to boot using EFI without burning optical media, then you need a vfat partition containing a portable EFI bootloader /efi/boot/bootx64.efi. The aptosid amd64 isos include such a file and a grub configuration which it can load. To prepare a stick to boot this way, simply copy the contents of the aptosid iso to the root of a vfat formatted usb stick. You should also mark the partition as bootable using a disk partitioning tool.

Of course simply copying the files onto a vfat usb stick will not let you boot it on a traditional bios system, however it is quite easy to enable this using syslinux and install-mbr. All you need to do is run (without the stick being mounted):

syslinux -i -d /boot/isolinux /dev/sdXN
install-mbr /dev/sdX

A stick prepared this way, will boot both by EFI to the plain grub2 menu and by traditional bios to the graphical gfxboot menu.

One of the advantages of having a stick created this way, as opposed to a raw stick created due to using isohybrid, is that you can edit the boot files on the stick to add your preferred options automatically.

For traditional BIOS systems you can edit the /boot/isolinux/syslinux.cfg file and/or the /boot/isolinux/gfxboot.cfg file. For EFI systems you can edit the /boot/grub/x86_64-efi/grub.cfg file.

Persistence and firmware

See General information on persist

Page last revised 25/04/2013 1345 UTC