PHP understøttelse til Apache2

Undersøg om du har alle disse nødvendige linier ukommenterede (uden # foran) i din apache2.conf (eller i din conf.d/php.ini) fil:

LoadModule php5_module modules/libphp5.so
# Cause the PHP interpreter to handle files with a .php extension.
AddType application/x-httpd-php .php

Hvis du vil tillade de forskellige index fil typer kig efter den følgende linie i /etc/apache2/apache2.conf file

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.shtml

Genstart apache serveren

#service apache2 restart

Kilder:

http://www.mysql-apache-php.com

http://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/security_tips.html

http://www.debianhelp.co.uk/webserver.htm

Content last revised 14/08/2010 0100 UTC