dist-upgrade af PC'er hvor båndbredden/ download-hastigheden er et problem

For brugere der har mere end en PC, eller for brugere der har restriktioner på båndbredden, eller for dem der skal opdatere en PC men har ISP restriktioner på hastigheden og/ eller båndbredde restriktioner, er der stadig løsninger der hjælper med at holde alle maskiner opdaterede. Enten permanent eller temporary LAN.

Løsningen er et lokalt filspejl på en af PC'erne, hvorfra de andre PC'er på samme LAN kan opdatere fra, herved spares båndbreddens anvendelse til vigtigere formål.

Systemkrav

Du skal have minimum 6 GB fri lagerplads tilgængelig for cache'en.

Anvendelse af approx som lokalt filspejl

Når klient PC'en beder om filer vil den blive fodret med filer fra cachelageret, forudsat du har kørt apt-get update, dist-upgrade -d eller dist-upgrade på den PC der er vært for approx serveren.

1: Konfigurer serveren for klienterne til at anvende approx

apt-get install approx
mcedit /etc/approx/approx.conf

Rediger approx.conf filen så approx anvender de filspejle der er online:

# Here are some examples of remote repository mappings.
# See http://www.debian.org/mirror/list for mirror sites.

debian http://ftp.iinet.net.au/debian/ << ændre til dit lokale debian filspejl
aptosid http://aptosid.net/debian/

Anvend samme syntaks for andre repositorier du vil spejle lokalt.

Start approx serveren med:

update-inetd --enable approx

Hvis aprox fejler skal du genstarte den Pc du har installeret approx på; det er en kendt sag at approx kan være modvillig til at starte.

Efter genstarten kører du apt-get update og dist-upgrade eller dist-upgrade -d. Dette sikrer at approx har adgang til de sidste nye pakker til din klient PC'er, medmindre der er nogle pakker installeret på dine klienter der ikke er på værts serveren. Hvis det er tilfældet så vil approx med den kommando hente de rete pakker.

Pakkerne samles i /var/cache/approx der bliver fyldt op efter første kørsel af klienterne.

2: Konfigurer klienterne til at anvende approx serveren

Først skal du redigere /etc/apt/sources.list.d/*.list filerne til at anvende approx som dit debian og aptosid filspejl.

Med mcedit, udkommenter dine nuværende direkte URL links (sæt et # foran linierne), og tilføj så følgende linier og gem ændringerne. Et eksempel:

Debian sources list
mcedit /etc/apt/sources.list.d/debian.list
#deb your current debian mirror

deb http://approx:9999/debian/ sid main contrib non-free
aptosid sources list
mcedit /etc/apt/sources.list.d/aptosid.list
#deb your current aptosid mirror

deb http://approx:9999/aptosid/ sid main fix.main
Andre kilde lister (sources lists)

Benyt samme syntaks for andre kildelister (sources.list) hvis påkrævet.

Proxy værter

Rediger så /etc/hosts for at tilføje den lokale proxy for at få adgang til IP addressen på din server:

mcedit /etc/hosts
10.1.1.X approx

Kør så apt-get update og dist-upgrade eller dist-upgrade -d. Den første afvikling af denne kommando på hver af dine klient PC'er vil være langsom og måske timer den ud, men vær tålmodig, og forsøg igen hvis nødvendigt. Efterfølgende skulle det gerne gå hurtigere og give dig de langsigtede fordele ved denne metode.

Content last revised 14/08/2010 0100 UTC