Genopbygning af fstab og oprettelse af nye monteringspunkter

Som standard anvende aptosid uuid i din fstab når du installerer.

For at se en nyligt oprettet partition (f.eks. sda6 eller sdb7) -som ikke vises i fstab eller ikke kan monteres- i en konsol som bruger ($), skriv da følgende kommando:

 ls -l /dev/disk/by-uuid

Output vil ligne det følgende (den fede skrift tjener blot til eksempel):

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 348ea9e6-7879-4332-8d7a-915507574a80 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 610aaaeb-a65e-4269-9714-b26a1388a106 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 857c5e63-c9be-4080-b4c2-72d606435051 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 a83b8ede-a9df-4df6-bfc7-02b8b7a5f1f2 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 -> ../../sda6

I dette eksempel er ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 den manglende indføring (partition). Næste skridt er at skrive denne UUID ind i din etc/fstab. Brug en tekst editor til dette (f.eks kate eller kwrite) med root privilegier:

# <device file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump> <pass>
UUID=ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 /media/disk1part6 ext4	auto,users,exec	0 2

Et andet eksempel:

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 30ebb8eb-8f22-460c-b8dd-59140274829d -> ../../sdb8
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 387d6d4b-4508-4b8e-8ed2-76998f41dae4 -> ../../sdb1
rwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 7014f66f-6cdf-4fe1-83da-9cab7b6fab1a -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 8f042ead-259f-4df0-98ec-3343080396c5 -> ../../sdb6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 94B0AE63B0AE4B94 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 A61820AA18207B85 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f28725d6-b7b5-4207-8476-36efe1a903ce -> ../../sdb9
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f855c263-2521-48d3-8ec9-d2d2b69b6635 -> ../../sda3
rwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e -> ../../sdb7

I dette tilfælde er f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e den manglende tilføjelse, og den bliver tilføjet etc/fstab:

# <device file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump> <pass>
UUID=f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e /media/disk2part7 ext4	auto,users,exec	0 2

oprettelse af nye monteringspunkter

Bemærk: Navnet på et monteringspunkt, som angivet i fstab, skal have en eksisterende mappe. aptosid opretter disse under installationen under /media og navngiver dem diskXpartX.

Hvis du har ændret partitionstabellen efter den oprindelige installation og hvis du allerede har ændret din fstab (for eksempel oprettet to nye partitioner), så findes mappen for hvert monteringspunkt ikke endnu og skal så oprettes manuelt.

Eksempel:

Først skal du som root bekræfte de eksisterende monteringspunkter:

cd /media
ls

Dette skulle returnere de eksisterende monteringspunkter, for eksempel:

disk1part1 disk1part3 disk2part1

Bliv i /media og opret de nye partitioners monteringspunkter:

mkdir disk1part6
mkdir disk2part7

For at teste eller anvende de nye partitioner med det samme:

mount /dev/sda6 /media/disk1part6
mount /dev/sda6 /media/disk2part7

Når du har genstartet vil de nye filsystemer monteres automatisk. Læs:

man mount

Oversigt: UUID, Partitions betegnelser og fstab

Med introduktionen af udev er 'persistent block device' navngivning blevet muligt, og det har nogle fordele frem for at anvende bus-baseret navngivning.

Udev og Linux distributionerne udvikles og hardware detektionen forbedres, men der dukker samtidigt nye problemer og ændringer op:
1) Hvis du har mere end en SATA/SCSI eller IDE-disk controller, vil den rækkefølge de bliver tilføjet systemet i være tilfældig. Dette kan resultere i at harddiske hedder for eksempel hdX ved en opstart, og hdY ved en anden opstart. Det samme gælder sdx og sdY (sata/scsi). Persistent naming (permanent navngivning) gør at du ikke behøver bekymre dig og dette.
2) Med introduktionen af den nye libata PATA support, vil alle dine harddiske før eller siden blive benævnt sdX, det gælder også for harddiske der indtil nu har været benævnt hdX. Igen, med persistent naming, behøver du ikke bekymre dig om dette, ja du vil næppe opdage det.
3) Maskiner med både SATA og IDE controllere er ret almindelige idag. Med libata ændringerne nævnt ovenfor, vil problemet med rækkefølgen de bliver tilføjet systemet i blive endnu større, eftersom alle harddiskene vil have sdX navne.

Som standard vil aptosid-installationen derfor anvende uuid i din fstab.

aptosid opfordrer dig, af disse og andre grunde, derfor til at ændre din opsætning til permanent navngivning af dine harddiske.

¤ metoder til at opnå permanent navngivning:

1. Permanent navngivning med UUID

UUID står for Universally Unique Identifier og det er en mekanisme til at tildele hvert filsystem et unikt identifikationsnummer. Det er teknisk designet således, at kollisioner mellem to enheder med det samme identifikationsnummer er højest usandsynligt. Alle Linux filsystemer (inklusiv swap) understøtter UUID. Selv om FAT og NTFS filsystemerne ikke understøtter UUID, bliver de stadig tildelt et unikt identifikationsnummer:

$ /bin/ls -lF /dev/disk/by-uuid/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 2d781b26-0285-421a-b9d0-d4a0d3b55680 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 31f8eb0d-612b-4805-835e-0e6d8b8c5591 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 3FC2-3DDB -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 5090093f-e023-4a93-b2b6-8a9568dd23dc -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 912c7844-5430-4eea-b55c-e23f8959a8ee -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 B0DC1977DC193954 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 bae98338-ec29-4beb-aacf-107e44599b2e -> ../../sdb2

Som du ser har fat og ntfs partitionerne kortere navne, men de bliver stadig listet af uuid.

2. Permanent navngivning med LABEL

Næsten ethvert filsystem kan have en label. Alle dine partitioner der har en label kan findes i /dev/disk/by-label mappen:

$ ls -lF /dev/disk/by-label
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 data -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 data2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 fat -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 home -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 root -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 swap -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 windows -> ../../sdb1

Det kan godt være at labels kan bruges til at fordele glet genkendelige navne, men man skal være yderst påpasselig med at at undgå navne kollisioner/ sammenfald.

Du kan ændre labels på dine filsystemer med disse kommandoer:

* swap: Create a new swapspace like this: mkswap -L <label> /dev/XXX
* ext2/ext3/ext4: e2label /dev/XXX <label>
* jfs: jfs_tune -L <label> /dev/XXX
* xfs: xfs_admin -L <label> /dev/XXX
* fat/vfat: Der er ingen metode til at ændre label med linux,
men når du opretter et filsystem kan du bruge mkdosfs -n <label> <other options>.
Du kan også ændre label på et eksisterende filsystem fra Windows.
* ntfs: ntfslabel /dev/XXX <label> eller ændre label med Windows.

FORSIGTIG: labels skal være unikke hvis dette skal virke korrekt. Det gælder både for USB/ firewire sticks og harddiske. LABEL=/ UUID= syntaksen foretrækkes frem for /dev/disk/by-*/ for UN*X partitioner.

3. Permanent navngivning efter id

Med id oprettes et unikt navn, afhængigt af hardwarens serie nummer.

4. Permanent navngivning efter sti

Efter sti; danner et unikt navn efter den korteste fysiske sti (i henhold til sysfs).

Begge sidstnævnte metoder indeholder strenge, der indikerer hvilket subsystem de tilhører, og de er derfor ikke passende til at løse de problemer der blev nævnt i starten af denne side. De vil derfor ikke blive yderligere omtalt.

Opsætning af permanente navne

Når du har valgt hvilken metode du vil bruge til navngivning af dine diske, kan du fortsætte her med at aktivere permanent navngivning på dit system:

I fstab

Aktivering af permanent navngivning i /etc/fstab er nemt, du skal bare udskifte enhedens navn i første kolonne med det nye permanente navn. I mit eksempel vill jeg skulle udskifte /dev/sda7 med en af de følgende:

/dev/disk/by-label/home or
/dev/disk/by-uuid/31f8eb0d-612b-4805-835e-0e6d8b8c5591

Gør dette for alle partitionerne i fstab filen.

I stedet for at angive enheden eksplicit, kan man indikere filsystemet der skal monteres med dets UUID eller volume label, altså LABEL=<label> eller UUID=<uuid>, for eksempel:

LABEL=Boot

eller

UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6

Kilde:wiki.archlinux.org som anvendte marc.theaimsgroup.com Indhold fra wiki.archlinux.org var defineret som tilgængeligt i henhold til GNU Free Documentation License 1.2. Redigeret og tilpasset aptosid manualerne

Content last revised 26/04/2011 1355 UTC