Boote aptosid over netværket (network block device - nbd)

Advarsel: dnsmasq inkluderer en dhcp server der kan skabe konflikt med en eksisterende dhcp server på dit netværk (din router har muligvis en ). Den sikreste løsning er kun at anvende en enkelt dhcp server på netværket. Det betyder at du bør deaktivere enhver anden dhcp serverpå det samme netværk. dnsmasq proxy muligheden der er beskrevet nedenfor bør være i stand ti at eksistere sammen med en anden dhcp server på det samme netværk, men forsøg venligst ikke dette medmindre du er netværksadministratoren og er parat til at tage hånd om uforudsete konsekvenser der måtte dukke op.

Det grundlæggende

opstart fra netværket kræver at din maskine understøtter dette, samt at den er forbundet via dit netværk til en maskine der kan konfigureres til at tilbyde tjenesten opstart via netværk.

Du ønsker ikke at gøre dette på netværket på din arbejdsplads, eller noget andet sted hvor du ikke har fuld kontrol over netværket. Medmindre du får tilladelse og hjælp fra dem der kontrollerer netværket. Hvis du deltager i et større netværk kan du undersøge alle mulighederne for dnsmasq, såsom at begrænse de enheder den lytter på eller de klienter den vil repsondere på for at begrænse indvirkningen af din opsætning på resten af netværket.

Krav

En 2009-04 (eller nyere) aptosid iso booted op til at anvende som netværks opstarts server. Instruktionerne skulle være de samme for enhver opdateret aptosid eller debian sid maskine, og burde give dig alt den information du behøver for at sætte det op på et andet system. Linux kræves for at serve nbd enheder.

dnsmasq anvendes til alt pånær den indledende opstarts fase. Det burde ikke være svært at oversætte den nødvendige viden til anden software.

Installation
apt-get install nbd-server dnsmasq

opsætning af nbd-serveren

Hvis vi antager at isoen findes på adressen /dev/scd0 (hvad der er sandsynligt hvis du har startet fra cd, ellers kan du erstatte adressen med hvad du ønsker), så kan du opsætte en nbd-server conf fil med navnet nbd-aptosid.conf with a section called aptosid-iso to export the cd by running the following::

echo '[generic]' > nbd-aptosid.conf
nbd-server 0.0.0.0:10809 /dev/scd0 -o aptosid-iso >> nbd-aptosid.conf

Den generiske header er altid påkrævet. Hvis du vil lave en opsætning hvor nbd-serveren virker automatisk på et virkeligt system skal du istedet for bruge konfigurationsfilen /etc/nbd-server.conf til opsætningen. Der findes endnu flere muligheder for nbd-serveren end der bliver vist her, se manualsiderne med kommandoen man nbd-server.

For at starte serveren nu, som normal bruger og uden at bekymre dig om opsætning eller kopiering af konfigurationsfilen til /etc/nbd-server.conf, kan du køre følgende kommando:

nbd-server -C nbd-aptosid.conf

Målet for nbd-serveren behøves ikke være en iso eller en cd/dvd/usb-nøgle, det skal bare indeholde et passende filsystem image.

dnsmasq

Det følgende eksempel antager at du kører på et simpelt netværk hvor din maskine har en ethernet forbindelse der er opsat via dhcp fra en anden maskine, og som din netværks boot klienter også kan anvende til at opsætte deres interfaces via dhcp.

Den vigtigste indstilling for dnsmasq, ved opsætning af opstart fra netværk med aptosid, er indstillingen af en sti for tftp serveren og oprettelsen af en fil der til opstart fra.

Opret en tftp mappe til at starte op fra i /home (du kan oprette den hvor du vil, hvis du foretrækker et andet sted, bare tilpas guiden). Stien bliver nu /home/tftp.

Opret nu filen pxe-aptosid.conf i $home, og kopier det følgende ind i den:

dhcp-range=0.0.0.0,proxy
pxe-service=x86PC, "boot linux", pxelinux
enable-tftp
tftp-root=/home/tftp
tftp-secure

Når du bruger dhcp proxy skal du oprette en pxe menu med pxelinux som eneste indhold, for at sikre automatisk opstart. Det er det du ser i linierne herover (pxe-service).

Som root skal du nu flytte den oprettede fil pxe-aptosid.conf til /etc/dnsmasq.d/:

su
mv pxe-aptosid.conf /etc/dnsmasq.d/

Bemærk: For et netværk (e.g. 192.168.0.*) med ingen andre dhcp servere kan du udskifte de to første linier med:

dhcp-range=192.168.0.100,192.168.0.199,1h
dhcp-boot=pxelinux.0

For at uddele ip-adresser startende med 192.168.0.100 og sluttende med 192.168.0.199 med en lease-tid på en time, og for at give filnavnet så pxelinux.0 kører som en del af dhcp request (hvis du anvende proxy skal du istedet for frembringe en pxe menu, med kun pxelinux som indhold, så vil det automatisk starte den). Denne fremgangsmåde sætter nok ikke dit netværk op på den ønskede måde, medmindre din dnsmasq server også skal anvendes som dns-server og gateway for opstarts klienterne.

For at aktivere den nye fil skal du afkommentere (fjern #) conf-dir=/etc/dnsmasq.d indstillingen i bunden af /etc/dnsmasq.conf og så genstarte dnsmasq.

dnsmasq har mange indstillingsmuligheder og kan fungere som en dns server såvel som dhcp-server, pxe og tftp server. Det viste eksempel er et simpelt, minimalt skitseret eksempel på det grundlæggende der skal til for at bruge pxelinux.

tftp

tftp er netværkets ækvivalente til boot mappen. Ved anvendelse af for eksempel mappen /home/tftp , skal denne "befolkes". Hvis cdrom er monteret på /fll/scd0:

cp /fll/scd0/boot/isolinux/* /home/tftp
mkdir /home/tftp/pxelinux.cfg
mv /home/tftp/isolinux.cfg /home/tftp/pxelinux.cfg/default
mkdir /home/tftp/boot
cp /fll/scd0/boot/vmlin* /fll/scd0/boot/initr* /fll/scd0/boot/memtest* /home/tftp/boot/
cp /usr/lib/syslinux/pxelinux.0 /home/tftp/
# required for the tftp-secure option to dnsmasq
chown -R dnsmasq.dnsmasq /home/tftp/*

Nu kan du redigere dine opstarts muligheder efter behov i mappen /home/tftp, både i filen pxelinux.cfg/default og i filen gfxboot.cfg.

In particular it is suggested that under the [install] section you set the install= to install=nbd, install.nbd.server to the server's IP on the network and install.nbd.port to the name of the nbd export section, for example. aptosid-iso (as nbd exports are named now rather then simply using port numbers).

Alternativt kan du deaktivere F3 menuen helt, og redigere kernel kommandolinien til at anvende noget som det følgende:

fromhd=/dev/nbd0 root=/dev/nbd0 nbdroot=192.168.1.23,aptosid-iso nonetwork
toram boot code

Hvis du tilføjer toram boot koden, så vil maskiner med tilstrækkelig ram frigive serveren såsnart de har kopieret filerne derfra, og maskiner uden tilstrækkelig ram vil opstarte som vanligt. Det kræver mindst 1 GB ram (ideelt 2 GB eller mere) at kunne anvende toram muligheden.

Opstart fra netværk

Du skal sikre dig at din klient PC's BIOS er opsat til at anvende Opstart fra netværk (Boot from Network).

Så længe som din BIOS understøtter opstart fra netværket vil maskinen der er forbundet til netværket med din server og aptosid kernel og initrd.img understøttelse af dit netværkskort, så burde du være i stand til at opstarte aptosid fra netværket.

Nogle netværkskort kræver muligvis non-free firmware, havd der kræver at initrd image bliver genbygget med firmwaren inkluderet.

Page last revised 11/06/2011 1305 UTC