Få fat i aptosid-CD'en

MEGET VIGTIGT: aptosid, som en Linux LIVE-CD, baseres på højkompressions teknologi, og det er derfor meget vigtigt brænde at CD'en efter følgende retningslinier: Brug kun kvalitets CD-medier [eller DVD+RW] og brænd i DAO-mode (disk-at-once) og aldrig hurtigere end x8.

TAG ALTID EN SIKKERHEDSKOPI AF DINE VIGTIGE DATA!

Download Mirrors

Anvend venligst fil-spejlet tættest på dig. Mirrors with codeboxes underneath them get updated as soon as changes are uploaded (refer to /etc/apt/sources.list.d/aptosid.list).

Europe

North America

South America

Africa

Australia

Filerne på hvert filspejl

Hvert aptosid filspejl indeholder følgende filer:

MD5SUM
MD5SUM.gpg
SHA256SUM
SHA256SUM.gpg
SOURCES
aptosid-20xx-xx-release-name-window-manager-arch-datetimestamp.arch.manifest
aptosid-20xx-xx-release-name-window-manager-arch-datetimestamp.iso

The .manifest filen er en liste over alle pakker indeholdt i den specifikke iso.

The .iso er det cd billede man henter.

The .md5 and .sha256 filerne er til for at man kan kontrollere integriteten af iso-filerne.

The .gpg filerne er signatur filer, så du kan verificere at checksummen (.md5 .sha256) ikke er blevet ændret og at de kan anvendes til at verificere integriteten af iso.

Sources tar, kildefilerne, er kun for dem der kræver en statisk kopi af kildefilerne til redistribuering der overholder licensernes krav. Læs SOURCES filen for at lære mere.

Thank you to webtropia.com who sponsor aptosid and to all other mirror hosters for their efforts regarding aptosid.

Download-Links og fil-spejle findes også på aptosid.com

Hvis du har en hurtig FTP-server med tilstrækkelig trafik som du kan stille til rådighed så kontakt gerne vores aptosid Forums. Alternativt aptosid Forums eller IRC-Channel på oftc.net

md5sum Validering

MEGET VIGTIGT: aptosid, som en Linux LIVE-CD, baseres på højkompressions teknologi, og det er derfor meget vigtigt brænde at CD'en efter følgende retningslinier: Brug kun kvalitets CD-medier [eller DVD+RW] og brænd i DAO-mode (disk-at-once) og aldrig hurtigere end x8.

En md5sum er checksummen af en datafil. Den bruges til at validere integriteten af filen. Den kalkulerede checksum sammenlignes med den for filen kendte checksum, og på denne måde kan det afsløres om filen er beskadiget eller ændret; det kan anbefales altid at gøre dette med filer hentet ned fra internettet.

Hvis den kalkulerede md5-sum af den hentede fil korresponderer med den sum der er i md5-filen, så kan du være sikker på at din download forløb korrekt. I Linux finder du en fils checksum med følgende kommando (det taget et øjeblik at kalkulere summen):

$ md5sum fil_der_skal_valideres

Summen vil blive skrevet i konsollen.
Med programmet md5sum (486 kb) kan md5-summen også valideres i windows.

ISO-image filerne af aptosid har altid en tilhørende md5sum fil og bør altid valideres inden du brænder dem. Hvis der skulle opstå problemer så garanterer denne fremgangsmåde at problemet ikke i sidste ende skyldes en fejlbehæftet download, og på denne måde holdes forummet også fri for problemer, der aldrig kan løses fordi deres årsag ultimativt er at ISO-filen var beskadiget. Du validerer filen i et konsol vindue. Gå til den mappe hvor ISO- og md5-sum-filerne er, og skriv følgende kommando for at validere md5-checksummen:

Hent følgende fil fra filspejlet:

MD5SUM
MD5SUM.gpg
SHA256SUM
SHA256SUM.gpg

I en terminal:

$ md5sum aptosid.iso

Hvis ikke der er overensstemmelse imellem de to summer så får du en fejlmeddelse:

"aptosid.iso: Error
md5sum: Warning: calculated checksum does not match!"

Hvis alt er i orden afsluttes programmet uden nogen meddelelser.

Hvis du ønsker at verificere validiteten af .gpg filerne, gør da følgende som $BRUGER:
Eksempel anvendende:
aptosid-2011-02-imera-kde-lite-i386-201107131633.iso 

1) Importer "Stefan Lippers-Hollmann's" (slh's) public key fra en key-server. (An alternate keyserver is subkeys.pgp.net ):

$ gpg --keyserver wwwkeys.pgp.net --recv-keys E3BD538B
gpg --edit-key E3BD538B
Command> trust
Command> (choose the option you prefer or quit)
Command> quit

2) Nu kan du verificere integriteten af checksummen med:

$ gpg --verify SHA256SUM.gpg SHA256SUM

Hvis du har klassificeret nøglen som godkendt/ "trustworthy" med de nødvendige gpg kommandoer, så er dette outputtet du burde få med "5 trusted ultimately":

$gpg: Signature made Wed 15 Jul 2009 08:20:59 EST using DSA key ID E3BD538B
$ gpg: Good signature from "Stefan Lippers-Hollmann (aptosid.com) <s.l-h@gmx.de>"

Du vil få outputtet 'Good signature' med en WARNING hvis du ikke har klassificeret nøglen:

gpg: Signature made Wed 15 Jul 2009 08:20:59 EST using DSA key ID E3BD538B
gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0 valid:  2 signed:  0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
gpg: Good signature from "Stefan Lippers-Hollmann (aptosid.com) <s.l-h@gmx.de>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 64C3 6120 DA8D 91E7 378B E79F 3916 C431 F809 94F6

Hvordan brænder du CD'en i windows?

MEGET VIGTIGT: aptosid, som en Linux LIVE-CD, baseres på højkompressions teknologi, og det er derfor meget vigtigt brænde at CD'en efter følgende retningslinier: Brug kun kvalitets CD-medier [eller DVD+RW] og brænd i DAO-mode (disk-at-once) og aldrig hurtigere end x8.

Du kan naturligvis også brænde CD'en i windows. Den hentede fil skal brændes som ISO-image (cd-billede). Måske ligner filen et arkiv fordi Winrar eller et andet kompressionsprogram har overtaget filassociationen med ISO-filer.

Der er adskillige programmer til at brænde CD'en i windows.

Open Source brændere til Windows

cdrtfe :kompatibel med Windows 9x/ME/2000/XP (testet med Win95, Win98SE, Win2000, WinXP) kun for Win9x/ME: working ASPI Layer (e.g. Adaptec ASPI 4.60)

LinuxLive USB Creator, et open source projekt, tilbyder en grafisk brugerflade til MS Windows™, der tillader installation af en aptosid-i386.iso (32 bit) til en USB nøgle. Du skal bruge fromhd bootlinje/cheatcode i boot menuen.

Closed Source og Proprietære brændere til Windows

Brænd CD'en i Linux

MEGET VIGTIGT: aptosid, som en Linux LIVE-CD, baseres på højkompressions teknologi, og det er derfor meget vigtigt brænde at CD'en efter følgende retningslinier: Brug kun kvalitets CD-medier [eller DVD+RW] og brænd i DAO-mode (disk-at-once) og aldrig hurtigere end x8.

Hvis du allerede kører Linux kan du brænde CD'en enten i kommandovinduet, eller med hvilket som helst af dine brænderprogrammer.

I aptosid og andre Linux distributioner kommer k3b med som standard brænder-program. Start programmet, -vælg "Tools" -> "brænd CD-Image..." og vælg så den ISO-fil der skal brændes (e.g. aptosid.iso).

K3B starter med at kalkulere MD5-summen for ISO-filen (det tager et øjeblik). Hvis den fundne sum stemmer overens med den som står i md5-filen, så var din download uden fejl og du kan brænde filen ved at trykke "Start".

Problemer med at brænde er som regel forårsaget af frontend (GUI). Du kan brænde direkte fra kommandolinien med burniso.

Se også Installering af aptosid til USB/SSD nøgle fra Linux, MS Windows™ eller Mac OS X™ Operativ systemer (32 og 64 bit).
Content last revised 26/01/2013 0450 UTC