Instalarea de noi kernel-uri

Kernel-urile aptosid sunt acum în repositoriul aptosid ca .deb și incluse automat într-o actualizare cu 'dist-upgrade'.

Kernelurile sunt disponibile in urmatoarele forme:

Pașii de urmat într-o instalare manuală (fără 'dist-upgrade') sunt:

1. În consolă ca 'root':

apt-get update

2.Instalarea ultimei versiuni de kernel:

apt-get install linux-image-aptosid-686 linux-headers-aptosid-686

Reboot-ați pentru a folosi noul kernel

Dacă noul kernel este problematic, puteți să rebutați și să alegeți un kernel mai vechi.

Module

Ca să aflați de care module aveți nevoie, următoarea comandă vă va oferi lista modulelor curente, la zi. Copiati această linie pe consola/terminal:

apt-cache search 2.6.*.slh.*-aptosid| awk '/modules/{print $1}'

Pentru o descriere totala a fiecarui modul, copiază această linie pe consola/terminal:

apt-cache search 2.6.*.slh.*-aptosid

Pentru instalarea modulelor necesare (de exemplu virtual-ose, și qc-usb):

apt-get install virtualbox-ose-modules-2.6.24-2.6.24.2.slh.7-aptosid-686 (EXAMPLE)
apt-get install qc-usb-modules-2.6.24-2.6.24.2.slh.7-aptosid-686 (EXAMPLE)

Pentru verificarea modulelor încărcate în kernel:

ls /sys/module/
sau
cat /proc/modules

Instalarea modulelor cu 'Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support' (dmakms)

'dmakms' este util la instalarea modulelor de kernel care nu au fost pregătite pentru kernel-ul lui aptosid și este conceput să automatizeze instalarea lor cu 'module-assistant' (m-a) când actualizăm sau instalăm un nou kernel de Linux.

apt-get install dmakms module-assistant

Înaintea să activați 'Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support', trebuie să folosiți 'module-assistant' la instalarea modulelor de kernel dorite pentru kernel-ul curent ce rulează. Mai multe informații despre 'module-assistant' le găsiți în manualul lui astfel:

man m-a

Numele pachetelor compatibile cu 'module-assistant' trebuie adăugate la /etc/default/dmakms, astfel încât procesul să prepare și să instaleze automat aceleași module pentru fiecare nou kernel instalat.

Examplu: Instalarea speakup module cu 'module-assistant'

Asigurați-vă că lista de surse are contrib non-free adăugată la linia voastră de surse în: /etc/apt/sources.list.d/debian.list

apt-cache search speakup-s
speakup-source - Source of the speakup kernel modules

Apoi pregătiți modulul:

m-a prepare
m-a a-i speakup-source

Activați 'Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support' pentru 'speakup', astfel că la următoarea actualizare de kernel un modul 'speakup' este pregătit de asemenea pentru el, fără alte intervenții manuale. Pentru asta adăugați speakup-source la fișierul de configurare /etc/default/dmakms .

mcedit /etc/default/dmakms
speakup-source

Repeatați același proces pentru orice modul de kernel compatibil cu 'module-assistant'.

Pachetul 'linux-headers' trebuie instalat pentru fiecare pachet 'linux-image' ca 'module-assistant' să poată compila modulele de kernel.

Eșuarea încărcării unui Modul

Modulul poate eșua să se încarce din diverse motive [componente noi ale xorg, o problemă a fs sau dacă X nu pornește după reboot] caz în care:

modprobe <module>

Apoi reboot-ați computerul.

Dacă modulul continuă să eșueze încărcarea:

 m-a a-i -f module-source

Cu aceasta se reconstruiește modulul apoi reboot-ați.

Cum funcționează

'Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support' constă într-un singur initscript (/etc/init.d/dmakms) ce este executat pe timpul boot-ării sau de un script acționat după instalarea unui nou pachet Debian 'linux-image'.

La fiecare boot-are, /etc/init.d/dmakms este rulat să descopere dacă pachetele sursă ale modulelor listate în /etc/default/dmakms oferă un pachet al modulului pentru kernel-ul în uz, chemând 'module-assistant' să construiască și instaleze modulul cerut.

Când un nou pachet Debian 'linux-image' este instalat, /etc/init.d/dmakms este executat printr-un 'postinst hook script' cu două argumente, 'start' și 'version string' ale kernel-ului Linux pentru prepararea noului modul(e). La acest moment, modulul listat în fișierul de configurare /etc/default/dmakms este procesat cu module-assitant, și planificat a fi instalat pe timpul închiderii (shutdown time). Motivul pentru care instalarea se petrece la 'shutdown time' este din necesitatea întârzierii instalării până la acel moment pentru ca apt/dpkg să nu fie blocate de vreun alt proces.

$ /usr/share/doc/dmakms

Înlocuirea de kernel-uri vechi

După instalarea cu succes a noului kernel,vechile kernel-uri pot fi șterse (deleted), însă se recomandă să le păstrați câteva zile, în cazul în care aveți probleme și deci puteți să boot-ati cu un kernel vechi, după cum este arătat în ecranul grub

Kernel-urile vechi pot fi șterse din sistem. Pentru asta instalați kernel-remover:

apt-get update
apt-get install kernel-remover
Page last revised 15/09/2010 1025 UTC