Setarea serverului de Timp

Mai întâi, în consolă, ca root:

apt-cache search ntp
apt-get update && apt-get install ntp ntp-doc
update-rc.d -f ntp defaults
run update-rc.d later,after doing some configgering

Găsiţi documentaţia în computerul dumneavoastră la adresa

/usr/share/doc/ntp-doc/html/index.html
şi puneţi-i semn !

este un document mare, nu tot este folosit aici, dar îl aveţi.

ntp nu se va activa decât după reboot, dar trebuie să setaţi data şi ora cât mai exact posibil dinainte

ntp va lua datele din lista de servere din /etc/ntp.conf, care este principalul fişier editabil.

Ambele, ntpdate şi demonul ntpd [numit ntp], plasează lista timeserverelor aproape de începutul fişierului /etc/ntp.conf. iată un exemplu de listă:

 pool.ntp.org maps to more than 100 low-stratum NTP servers.
# Your server will pick a different set every time it starts up.
# *** Please consider joining the pool! ***
# *** http://www.pool.ntp.org/#join ***
server 192.168.3.24
server ntp.blueyonder.co.uk
server uk.pool.ntp.org
server 1.uk.pool.ntp.org
server 2.uk.pool.ntp.org
server 0.europe.pool.ntp.org
server 1.europe.pool.ntp.org
server 2.europe.pool.ntp.org

Primul din listă este un alt computer din aceaşi reţea care rulează deasemeni ntp [aici el este 'server 192.168.3.1']

Al doilea este timeserverul providerului de internet la care sunteţi conectat (ISP).

Mai departe sunt cateva dintre serverele uk.pool.ntp.org , apoi câteva din Europa. Apropo, însuşi serverul providerului dumneavoastră poate fi timeserver, puteţi verifica asta rulând:

ntpdate -v

Aceasta nu va schimba nimic, dar va întoarce un mesaj de genul:

# ntpdate -v 192.168.3.24
19 Sep 19:09:27 ntpdate[13329]: ntpdate 4.2.2@1.1532-o Wed Aug 9 12:08:54 UTC 2006 (1)

O listă completă de timeservere este la http://www.pool.ntp.org/

Apoi va trebui să permiteţi accesul către computerele locale:

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1 nomodify
restrict 192.168.3.0/24

Acum pentru a transmite:

# If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
# (Again, the address is an example only.)
broadcast 192.168.3.255

Fişierul ntp.conf este un pic diferit şi va fi tratat diferit dacă doar daţi clic pe el, oricum, înainte de a porni ntp va trebui să setaţi ora, ex.:

# ntpdate -u -b uk.pool.ntp.org
19 Sep 19:19:33 ntpdate[15641]: step time server 62.3.200.116 offset 0.001523 sec

Porniţi ntp ca serviciu, pentru pornire la fiecare boot [sau reboot] după ce ntp a rulat câtva timp, faceţi:

ntpq -pn

Dacă totul a mers cum trebuie veţi vedea ceva de genul:

# ntpq -pn
remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
----------------------------------------------------------------------------
192.168.3.24  .INIT.     16 u  - 1024  0  0.000  0.000  0.000
+194.117.157.4  192.5.41.40   2 u  97 128 377  7.849  1.548 30.157
*82.219.3.1   195.66.241.2   2 u 101 128 377  17.755  0.794 24.722
 82.133.58.132  .INIT.     16 u  - 1024  0  0.000  0.000  0.000
+194.153.168.75 195.66.241.3   2 u  37 128 377  23.475  3.259 12.203
+82.68.126.114  209.81.9.7    2 u 101 128 377  44.567  -1.366 46.922
+194.88.2.88   194.159.73.44  3 u  90 128 377  17.208  -5.569 27.527
+130.226.232.145 213.112.52.151  3 u  89 128 377  62.130  -0.797 39.999
 127.127.1.0   .LOCL.     10 l  18  64 377  0.000  0.000  0.001
 192.168.3.255  .BCST.     16 u  -  64  0  0.000  0.000  0.001

Asteriscul de pe linia a treia, în acest exemplu: *82.219.3.1, arată timeserverul activ, considerat cel mai de încredere. Înseamnă că acum data şi ora sunt setate bine şi foloseşte portul 123. Exemplul liniei din iptables:

# Network Time Protocol (NTP) Server
$IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 123 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 123
Content last revised 14/08/2010 0100 UTC