Suport PHP pentru Apache2

Asiguraţi-vă că există toate aceste linii în fişierul apache2.conf (sau în conf.d/php.ini) :

LoadModule php5_module modules/libphp5.so
# Cause the PHP interpreter to handle files with a .php extension.
AddType application/x-httpd-php .php

Dacă doriţi să permiteţi diferite tipuri de fisiere index verificaţi dacă aveţi următoarea linie în fişierul /etc/apache2/apache2.conf

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.shtml

Restartaţi serverul apache

#service apache2 restart

Surse :

http://www.mysql-apache-php.com

http://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/security_tips.html

http://www.debianhelp.co.uk/webserver.htm

Content last revised 14/08/2010 0100 UTC