Instalarea pe partiții criptate - cryptroot

IMPORTANT: Există niște probleme în folosirea acestui ghid pentru partiții sau date criptate.
Iată câteva:

Exemple de criptare:

Criptarea în cadrul grupurilor LVM

Acest exemplu folosește criptarea în interiorul volumelor LVM dându-vă posibilitatea de a împărți home-ul vostru din / și de a avea o partiție swap fără nevoia mai mulor parole; este aplicabil începând cu aptosid-2010-03-apate sau ulterior.

Înaintea rulării programului de instalare trebuie să pregătiți sistemul de fișiere ce urmează a fi folosit pentru instalare. Un ghid sumar al partiționării LVM îl gasiți la Partiționarea LVM - Logical Volume Manager.

Veți avea nevoie să creați cel putin un sistem de fișiere necriptat /boot și un sistem de fișiere criptat / . De asemenea creați și un sistem de fișiere criptat /home și swap .

 1. Dacă nu intenționați să folosiți un grup LVM existent atunci creați unul normal (lvm volume group). În acest exemplu considerăm că grupul se numește vg pentru a ține boot-area și datele criptate.
 2. Veți avea nevoie de un volum logic pentru /boot și datele criptate deci folosiți lvcreate pentru a crea volumele logice în grupul vg cu dimensiunile dorite de voi:
  lvcreate -n boot --size 250m vg
  lvcreate -n crypt --size 300g vg
  
  Aici ați numit volumele logice boot și crypt cu dimensiunile de 250Mb și respectiv 300Gb.
 3. Creați sistemul de fișiere /boot pentru a fi disponibil programului de instalare:
  mkfs.ext4 /dev/mapper/vg-boot
  
 4. Utilizați cryptsetup pentru criptarea vg-crypt folosind opțiunea cea mai rapidă xts cu cea mai puternică lungime a cheii de 512bit și apoi deschideți-l. Acesta vă va întreba de două ori parola pentru a o seta și a treia oară pentru al deschide. Deschideți-l aici în timpul opțiunii de boot-are criptată cu numele cryptroot:
  cryptsetup --verify-passphrase --cipher aes-xts-plain:sha512 luksFormat /dev/mapper/vg-crypt
  
  cryptsetup luksOpen /dev/mapper/vg-crypt cryptroot
  
 5. Acum folosiți lvm înăuntrul dispozitivului criptat pentru a crea un al doilea grup ce va fi folosit pentru dispozitivele /swap și /home. pvcreate cryptroot pentru al face volum fizic și al folosi cu vgcreate pentru a crea un alt grup numit cryptvg:
  pvcreate /dev/mapper/cryptroot
  vgcreate cryptvg /dev/mapper/cryptroot
  
 6. Apoi utilizați lvcreate cu nou creatul grup criptat cryptvg pentru a crea volumele logice / , /swap și /home cu dimensiunile dorite:
  lvcreate -n swap --size 2g cryptvg
  lvcreate -n root --size 40g cryptvg
  lvcreate -n home --size 80g cryptvg
  
  Aici ați numit volumele logice swap, root și home cu dimensiunile de 2Gb, 40Gb și 80Gb.
 7. Creați sistemele de fișiere pentru cryptvg-swap, cryptvg-root și cryptvg-home pentru a fi disponibile programului de instalare:
  mkswap /dev/mapper/cryptvg-swap
  mkfs.ext4 /dev/mapper/cryptvg-root
  mkfs.ext4 /dev/mapper/cryptvg-home
  
 8. Acum sunteți pregătiți să rulați programul de instalare unde va trebui să folosiți:
  vg-boot pentru /boot,
  cryptvg-root pentru /,
  cryptvg-home pentru /home, și
  cryptvg-swap pentru swap ar trebui să fie recunoscută automat.

Sistemul instalat ar trebui să se termine cu o linie de comandă a kernel-ului incluzând următoarele opțiuni:

root=/dev/mapper/cryptvg-root cryptopts=source=/dev/mapper/vg-crypt,target=cryptroot,lvm=cryptvg-root

Aveți acum crypt și boot sub grupul lvm vg iar root, home și swap sub grupul lvm vgcrypt care se află pe dispozitivul vostru criptat și protejat de parolă.

cryptsetup luksOpen /dev/mapper/cryptvg-root cryptvg
vgchange -a y

Indicații de criptare cu metodele tradiționale de partiționare

În primul rând trebuie să decideți cum vreți să arate disk-ul. Veți avea nevoie de minim 2 partiții, o partiție normală pentru /boot și una pentru datele criptate.

Presupunând că aveți nevoie de swap (care va fi și ea criptată) veți crea o a treia partiție pentru care va trebui să introduceți o parolă separată pe timpul boot-ării (deci vi se vor cere două parole).

Este posibil să folosiți chei pentru swap-ul din cadrul sistemului criptat partiționat tradițional dar nu veți putea utiliza opțiunea suspend to disk. Din această cauză, pentru o utilizare pe termen lung, este mai bine să folosiți sistemul LVM cu criptare completă a partițiilor și a cheilor.

Condiții esențiale:

Acum, având partiționarea făcută, acum trebuie să pregătiți partițiile criptate pentru a fi recunoscute de programul de instalare.

Dacă ați folosit pentru partitionare un program cu interfață grafică, închideți-l și deschideti un terminal, deoarece comenzile de criptare trebuie date dintr-o linie de comandă.

Partiția /boot

Formatați partiția /boot în ext4, dacă nu ați făcut-o deja:

/sbin/mkfs.ext4 /dev/sda1
Criptați partiția swap

Pentru swap-ul criptat trebuie mai întâi s-o formatați și s-o deschideți, /dev/sda2, ca un dispozitiv criptat, precum dispozitivul vg-crypt de mai sus dar sub numele de swap.

 1. cryptsetup --verify-passphrase --cipher aes-xts-plain:sha512 luksFormat /dev/sda2
  
 2. cryptsetup luksOpen /dev/sda2 swap
  
 3. echo "swap UUID=$(blkid -o value -s UUID /dev/sda2) none luks" >> /etc/crypttab
  

Formatați partiția /dev/mapper/swap creată ca ea să fie recunoscută de installer:

/sbin/mkswap /dev/mapper/swap
Criptarea partiției /

Pentru /-ul criptat trebuie mai întâi s-o formatați și s-o deschideți, /dev/sda3, ca un dispozitiv criptat, precum dispozitivul vg-crypt de mai sus.

cryptsetup --verify-passphrase --cipher aes-xts-plain:sha512 luksFormat /dev/sda3
cryptsetup luksOpen /dev/sda3 cryptroot

Formatați /dev/mapper/cryptroot nou creat astfel apărând în programul de instalare:

/sbin/mkfs.ext4 /dev/mapper/cryptroot

Deschideți programul de instalare

Acum sunteți pregătiți să rulați programul de instalare unde trebuie să folosiți:
sda1 pentru /boot,
cryptroot pentru / și /home
swap trebuie să fie recunoscută automat.

Sistemul instalat ar trebui să se termine cu o linie de comandă a kernel-ului incluzând următoarele opțiuni (totuși va fi folosită notația voastră UUID):

root=/dev/mapper/cryptroot cryptopts=source=UUID=12345678-1234-1234-1234-1234567890AB,target=cryptroot

Acum aveți partiția normală /boot, o partiție criptată swap protejată prin parolă împreună cu partițiile criptate root și /home.

Bibliografie suplimentară:

Trebuie să mai citiți:

man cryptsetup

LUKS.

Redhat și Fedora .

Protect Your Stuff With Encrypted Linux Partitions.

KVM how to use encrypted images.

aptosid wiki.

Page last revised 06/09/2011 0920 UTC