Setarea unui 'WiFi Roaming' cu 'wpa'

În general veți avea nevoie de drivere 'non-free firmware' disponibile pe un USB-stick pentru a putea fi instalate în sistemul de operare. Vă rog să citiți drivere 'non-free firmware debs' pe stick.

Introducere

'wpa-roaming' este o metodă cu care puteți naviga pe internet fiind conectați la rețele wireless cu și/sau fără un mediu desktop grafic.

Următoarele instrucțiuni vă vor ajuta în cazul când placa de rețea nu este conectată la un cablu, placa "wlan0" devine prima optiune de a vă conecta la rețeaua wireless dorită sau la o rețea wireless publică sau privată. Dacă veți conecta un cablu de rețea, atunci conexiunea WiFi va fi oprită iar placa "eth0" vă va face conexiunea prin cablu la rețea. La deconectarea cablului, conexiunea wireless va fi din nou disponibilă instantaneu.

Configurarea legăturii la rețea

Ca root modificați fișierul /etc/network/interfaces astfel încât să arate cam așa (numele interfețelor ar putea să difere):

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback


#Added by user
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
 wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

#this line must always be here
iface default inet dhcp

Apoi programul 'wpa_supplicant' are nevoie de un fișier .conf, "wpa-roam.conf"

cp /usr/share/doc/wpasupplicant/examples/wpa-roam.conf /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

Folosiți un editor de texte pentru a deschide fișierul (vi, pico, kwrite, kate, etc.)

<editor> /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

Decomentați linia 30 (ștergeți semnul #). Trebuie făcut acest pas altfel cofigurările nu vor fi salvate:

update_config=1

Pentru a configura un laptop sau un desktop trebuie doar să accesați imediat o rețea securizată, decomentați liniile, (ștergeți semnul #), pentru WEP sau WPA-WPA2PSK după caz:

Exemplu WEP:

network={
	ssid="debian" #Example WEP Network
	key_mgmt=NONE
	wep_key0=6162636465
	wep_tx_keyidx=0
}

Exemplu WPA:

network={
	ssid="aptosid_Worldwide" #Example WPA Network
	psk="mysecretpassphrase"
}

Următorul pas protejează "wpa-roam.conf" de acces nedorit. Este necesar deoarece parolele de acces ale rețelelor private sunt salvate în acest fișier:

chmod 600 /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

Punerea în funcțiune a conexiunii wireless:

ifup wlan0

Verificați dacă sunteți conectat la rețea:

wpa_cli status

Răspunsul ar trebui să arate cam așa:

Selected interface 'wlan0'
bssid=94:0c:6d:aa:f4:42
ssid=aptosid_Melbourne
id=3
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=CCMP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.1.102

Dacă nu vedeți ip_address= numere înseamnă că nu sunteți conectat; opriți "wlan0" și reverificați configurările:

wpa_action wlan0 stop

Dacă doriți configurări speciale vedeți și aici

Activarea posibilității de comutare între o rețea prin cablu și una wireless

Mai întâi vedeți Comutarea între cablu și wireless deoarece dacă aceasta nu-i setată corect atunci comutarea și conectarea la rețea nu se va întâmpla.

După setarea 'ifplugd' configurarea finală va arăta cam așa:

auto lo
iface lo inet loopback

# governed by ifplugd ... do not use allow-hotplug or auto options
iface eth0 inet dhcp

#Added by user
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
 wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

#this line must always be here
iface default inet dhcp

Utilizarea "wpa-roam.conf" cu configurări manuale specifice

Cu ajutorul IDString și Priority puteți stabili la care rețea să se conecteze computerul vostru în timpul boot-ării. Cea mai mare prioritate este 1000, cea mai mică fiind 0. Trebuie să adăugați deasemenea id_str la /etc/network/interfaces.

Sintaxa pentru /etc/network/interfaces.

Prima este pentru conexiunea la serverele DHCP, a doua este pentru adresă IP fixă. Pentru modificarea setărilor:

# id_str="home_dhcp"
iface home_dhcp inet dhcp

#this line must always be here
iface default inet dhcp

# id_str="home_static"
iface home_static inet static

    address 192.168.0.20
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0

    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.1
Examplu practic

Dacă doriți să fiți conectat automat la WLAN-ul de acasă când sunteți acasă, dați lui IDString valoarea "home" și prioritate "15". Dacă călătoriți și doriți ca laptop-ul să se conecteze la orice rețea publică disponibilă care nu cere parole, dați lui IDString valoarea "stalk" și prioritate "1" (foarte mică). Vă rog mult, verificați întotdeauna dacă conectarea voastră este legală și deconectați-vă dacă rețeaua nu este destinată accesului liber.

Examplu de configurare în /etc/network/interfaces:

# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)

# The loopback interface
# automatically added when upgrading
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
 wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

#this line must always be here
iface default inet dhcp

iface home inet dhcp
iface stalk inet dhcp

Examplu /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf (SSID și parolele sunt schimbate sau doar explicate):

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
    ssid="my_ssid"
    scan_ssid=1
    psk=123ABC ##aici este passphrase în cod hexazecimal !!
#    psk="password_in_ascii"  ##nu aveți nevoie
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=TKIP
    group=TKIP
    auth_alg=OPEN
    priority=15
    id_str="home"
}

network={
    ssid=""
    scan_ssid=1
    key_mgmt=NONE
    auth_alg=OPEN
    priority=1
    disabled=1  ## fără conectare automată, unu cere wpa_cli sau wpa_gui
    id_str="stalk"
}

Cu "disabled=1" nu veți fi conectat automat la o rețea definită (open WLANs), trebuind să inițiați "roaming" cu 'wpa_gui' saur 'wpa_cli'. Pentru a realiza "roaming" automat nu utilizați nici o opțiune sau comentați linia cu "disabled" folosind semnul #.

Criptarea WEP

Dacă doriți să adăugați permanent rețele WEP criptate la "wpa-roam.conf", sintaxa este:

network={
	ssid="example wep network"
	key_mgmt=NONE
	wep_key0="abcde"
	wep_key1=0102030405
	wep_tx_keyidx=0
}

Note:

1. Ușor de reutilizat

Odată configurată, puteți ușor s-o refolosiți pe alte laptop-uri sau PC-uri cu plăci de rețea WLAN. Doar copiați fișierele "/etc/network/interfaces" (modificați numele interfeței dacă este cazul) și "/etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf" pe celălalt computer. Nu este nevoie de nici o altă instalare după asta.

2. Backup

Ar fi bine să faceți o copie a fișierelor "/etc/network/interfaces" și "/etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf", dar criptați-le deoarece conțin informații sensibile.

O metodă bună de a salva și securiza fișierele de configurare ar fi folosind tar. și gpg. Ca root:

tar -cf- /etc/network/interfaces /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf | gpg -c > backup_name.tar.gpg

Acum este creat un fișier în directorul $ HOME:
backup_name.tar.gpg

Pentru a lista conținutul fișierului backup_name.tar.gpg:

gpg -d -o - backup_name.tar.gpg | tar vtf -

Pentru a extrage și decripta conținutul arhivei backup_name.tar.gpg:

gpg -d -o - backup_name.tar.gpg | tar vxf -
3. SSID-uri ascunse

SSID-urile ascunse sunt detectate când scan_ssid=1 este specificat în "network block".

Noțiuni sumare de securitate ale modem/router-elor wireless

Când administrați un router/modem wireless, sunt câteva politici de bază ce trebuie implementate pentru îmbunatățirea protecției rețelei față de intruși.

Opțiunile protocolului de bază
Passphrase / passwords

Pentru o passphrase/password cu adevărat puternică și greu de meorat, folosiți 'pwgen' într-un terminal (citiți de asemenea: man pwgen):

$ pwgen -s 63 1
VltnfGmGKXovVv2rmrCFFXBZ55Mij5bA6WytVJnVoKUqRn6dfjldG6MBrRo0Cdi

Fără opțiunea "-s" obțineți o parolă "vorbită" (mai ușor de ținut minte).
Oricum nu-i ceea ce ar trebui să folosiți:

$ pwgen 8 3
Sooxae2s Niew9ugh Hi7eeloo

După generagrea passphrase/password scrieți-o într-un fișier text, salvați-l pe un USB-stick și folosiți această passphrase/password pe alte computere ce se conectează la rețeaua voastră wireless.
Nu păstrați passphrase/password pe computerul vostru.

Examplu de setare finală a unui router:
Version: WPA2-PSK
Encryption: AES
PSK Password: VltnfGmGKXovVv2rmrCFFXBZ55Mij5bA6WytVJnVoKUqRn6dfjldG6MBrRo0Cdi
Content last revised 21/08/2012 1620 UTC