Re-crearea fstab și crearea punctelor de mount-are

La instalare, aptosid folosește notarea UUID în fișierul fstab.

Pentru că o partiţie nou creată (să spunem sda6 sau sdb7), nu apare în fstab şi doriţi să o mount-aţi, tipăriţi într-o consolă, ca user ($), următoarea comandă:

 ls -l /dev/disk/by-uuid

Rezultatul va fi cam aşa (şirul în bold este doar un exemplu):

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 348ea9e6-7879-4332-8d7a-915507574a80 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 610aaaeb-a65e-4269-9714-b26a1388a106 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 857c5e63-c9be-4080-b4c2-72d606435051 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 a83b8ede-a9df-4df6-bfc7-02b8b7a5f1f2 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 -> ../../sda6

În acest exemplu : ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 este intrarea lipsă. Următorul pas este să introducem UUID-ul partiţiei în /etc/fstab. Pentru a adăuga aceasta în fişierul fstab folosiţi un editor de text (vi, kate sau kwrite) cu privilegii root:

# <device file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump> <pass>
UUID=ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 /media/disk1part6 ext4	auto,users,exec	0 2

Un alt exemplu :

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 30ebb8eb-8f22-460c-b8dd-59140274829d -> ../../sdb8
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 387d6d4b-4508-4b8e-8ed2-76998f41dae4 -> ../../sdb1
rwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 7014f66f-6cdf-4fe1-83da-9cab7b6fab1a -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 8f042ead-259f-4df0-98ec-3343080396c5 -> ../../sdb6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 94B0AE63B0AE4B94 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 A61820AA18207B85 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f28725d6-b7b5-4207-8476-36efe1a903ce -> ../../sdb9
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f855c263-2521-48d3-8ec9-d2d2b69b6635 -> ../../sda3
rwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e -> ../../sdb7

În acest caz f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e este intrarea lipsă şi este adăugată în /etc/fstab:

# <device file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump> <pass>
UUID=f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e /media/disk2part7 ext4	auto,users,exec	0 2

Crearea unor noi puncte de mount-are

NOTĂ: Numele unui punct de mount-are, așa cum este notat în fstab, trebuie să corespundă cu numele unui director deja existent. aptosid crează aceste directoare pe timpul procesului de instalare sub directorul /media și sunt numite diskXpartX.

Dacă ați modificat tabela de partiții după instalarea inițială și ați modificat deja fstab, (de exemplu, au fost create 2 partiții noi), directoarele pentru fiecare punct de mount-are nu vor exista și trebuie create manual.

Exemplu:

Mai întâi, ca root, verificați existența punctelor de mount-are:

cd /media
ls

Ar trebui să vă listeze punctele de mount-are existente, de exemplu:

disk1part1 disk1part3 disk2part1

Rămânând în /media, creați punctele de mount-are a noilor partiții:

mkdir disk1part6
mkdir disk2part7

Pentru testare sau pentru a utiliza partițiile imediat:

mount /dev/sda6 /media/disk1part6
mount /dev/sda6 /media/disk2part7

După reboot-area computerului sistemul de fișiere va fi mount-at automat. Citiți:

man mount

Introducere: UUID, Etichetarea Partiţiilor şi fstab

Numirea permanentă a dispozitivelor block a devenit posibilă prin introducerea udev şi are câteva avantaje faţă de numirea bus-based.

Pe măsură ce distribuţiile Linux şi udev au evoluat şi detecţia de hardware a devenit mai bună, dar au apărut noi probleme şi schimbări:
1)Dacă există mai mult de un controler de disc sata/scsi sau ide ordinea în care sunt adăugate e aleatorie. Aceasta face ca numele dispozitivelor, ex. hdX şi hdY să se schimbe între ele la fiecare boot-are. La fel se întâmplă şi cu sdX şi sdY. Numirea Permanentă face ca acest lucru să nu se mai întâmple.
2) Odată cu introducerea noului libata pata suport, toate dispozitivele ide hdX vor deveni sdX la un moment dat în viitor. Încă odată, cu numirea permanentă acest lucru nici nu va fi observat.
3)Computerele care au atât discuri ide cât şi sata sunt obişnuite în ziua de azi. Cu schimbările libata menţionate mai sus, prima problemă va deveni chiar mai întâlnită căci atât discurile sata cât şi ide vor fi numite ambele sdX.

Implicit aptosid va folosi uuid în fstab la instalare.

Mai există şi alte motive dar acestea sunt dintre cele mai importante la ora actuală şi în viitorul apropiat. De aceea aptosid va încurajează să schimbaţi setarea implicită cu o schemă de numire permanentă a discurilor.

Cele patru scheme diferite pentru numirea permanentă:

1. Numirea Permanentă după UUID

UUID înseamnă Universally Unique Identifier şi este un mecanism prin care se atribuie fiecărui sistem de fişiere un identificator unic. Este proiectat în aşa fel încât coliziunile sunt puţin probabile. Toate sistemele de fişiere din Linux (inclusiv swap) suportă UUID. Partiţiile FAT şi NTFS nu suportă UUID dar vor fi şi ele listate cu un identificator unic:

$ /bin/ls -lF /dev/disk/by-uuid/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 2d781b26-0285-421a-b9d0-d4a0d3b55680 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 31f8eb0d-612b-4805-835e-0e6d8b8c5591 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 3FC2-3DDB -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 5090093f-e023-4a93-b2b6-8a9568dd23dc -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 912c7844-5430-4eea-b55c-e23f8959a8ee -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 B0DC1977DC193954 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 bae98338-ec29-4beb-aacf-107e44599b2e -> ../../sdb2

Așa cum puteți vedea, partițiile fat și ntfs au nume scurte (sda6 și sdb1) dar sunt listate după uuid.

2. Numirea Permanentă după ETICHETĂ (LABEL)

Aproape orice tip de fişiere poate avea o etichetă (label). Toate partiţiile care posedă aceasta sunt listate în directorul /dev/disk/by-label:

$ ls -lF /dev/disk/by-label
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 data -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 data2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 fat -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 home -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 root -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 swap -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 windows -> ../../sdb1

Deoarece etichetele pot fi nume ușor de citit, trebuie să aveți mare grijă să evitați conflictul de nume.

Poţi schimba etichetele partiţiilor folosind aceste comenzi:

* swap: Crează o noua partiţie swap în felul acesta : mkswap -L <label> /dev/XXX
* ext2/ext3/ext4: e2label /dev/XXX <label>
* jfs: jfs_tune -L <label> /dev/XXX
* xfs: xfs_admin -L <label> /dev/XXX
* fat/vfat: Nu este nici o unealtă de schinbare a etichetei folosind Linux,
dar, când creați sistemul de fisiere, folosiți mkdosfs -n <label> <alte opțiuni>.
Puteți de asemenea să schibați etichetele unui sistem de fișiere existent folosind Windows.
* ntfs: ntfslabel /dev/XXX <label> sau schimbați-o folosind Windows.

Aveţi grijă: Etichetele trebuie să fie unice pentru ca aceasta să "meargă", este valabil în mod egal atât dispozitivelor USB/firewire cât şi hard discurilor. Sintaxa LABEL=/ UUID= este de preferat celei /dev/disk/by-*/ pentru partiţiile UN*X

3. Numirea Permanentă după id

by-id crează un nume unic în functie de numărul serial al dispozitivului.

4. Numirea Permanentă după path (cale)

by-path crează un nume unic în funcţie de calea fizică cea mai scurtă (specificată în sysfs). Ambele conţin şiruri care indică cărui subsistem aparţin şi de aceea nu sunt potrivite pentru rezolvarea problemelor menţionate la începutul acestui articol. Nu vor mai fi discutate de aici înainte.

Activarea Numirii Permanente

După ce am ales ce metodă de numire vom folosi, vom activa numirea permanentă în sistem:

În fstab

Activarea numirii permanente în /etc/fstab se face uşor, doar înlocuiţi numele dispozitivului din prima coloană cu noul nume permanent. În exemplul nostru vom înlocui /dev/sda7 cu unul din următoarele:

/dev/disk/by-label/home or
/dev/disk/by-uuid/31f8eb0d-612b-4805-835e-0e6d8b8c5591

Faceţi la fel pentru toate partiţiile din fişierul fstab.

În loc să daţi dispozitivul explicit puteţi indica partiţia ce va fi montată după UUID sau eticheta de volum, scriind LABEL=<label> sau UUID=<uuid>, de exemplu:

LABEL=Boot

sau

UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6

(Sursa:wiki.archlinux.org şi marc.theaimsgroup.com Conţinutul din wiki.archlinux.org a fost declarat disponibil sub GNU Free Documentation License 1.2 ) şi a fost reeditat pentru manualul aptosid.

Mai multe despre etichetarea partițiilor găsiți la www.lissot.net

Content last revised 26/04/2011 1355 UTC/div>