< aptosid Manuals - Samba Configs

Використання Samba для роботи з ресурсами Windows

Усі команди в терміналі або консолі виконують від імені root

URL в Konqueror открывают от имени обычного пользователя.

server = ім'я сервера або IP комп'ютера Windows
share = ім'я розшарювання папки
share = ім'я загального ресурсу

У KDE - Konqueror напишіть в URL smb://server або повну URL-адресу smb://server/share

В консолі для перегляду ресурсів, що надаються Windows, виконайте:

smbclient -L server

Щоб отримати можливість працювати в директорії (з доступом для всіх користувачів) використовуєте існуючу точку монтування. або створюєте заново, якщо така відсутня (ім'я будь-яке):

mkdir -p /mnt/server_share

Потім монтуєте расшаріваніє (файлової системи, VFAT):

mount -t cifs -o username=Administrator,file_mode=0777,dir_mode=0777 //server/share /mnt/server_share

або NTFS:

mount -t cifs -o username=Administrator,file_mode=0777,dir_mode=0777,lfs //server/share /mnt/server_share

Щоб відмонтировати расшаріваніє:

umount /mnt/server_share

Для спрощення процедури монтування доповніть Fstab такий рядком:

//server/share /mnt/server_share    cifs defaults,username=your_username,password=**********,file_mode=0777,dir_mode=0777  0  0

Як налаштувати aptosid як сервер Samba

Пакет Samba не міститься на ISO-образі, тому необхідні наступні кроки, щоб отримати доступ до мережі через Samba:

su
apt-get update
apt-get install samba samba-tools smbclient cifs-utils samba-common-bin

Інсталяція на жорсткому диску:

Приклад 1:

При існуючої інсталяції (aptosid) на жорсткому диску необхідно змінити конфігурацію Samba. Тут буде розглянуто простий приклад. Більше про використання сервера Samba під Linux можна знайти на сторінках документації Samba.

Конфігурація Samba повинна бути змінена таким чином:

Відкрийте файл /etc/samba/smb.conf in an editor (e.g. kedit or kwrite) and enter this:

# Global Changes - Proposal everything simple as
#possible - no passwords, perform like Windows 9x

[global]
security = share
workgroup = WORKGROUP

# Створення ресурсу без права на запис - важливо, якщо використовуються розділи NTFS!

[WINDOWS]
comment = Windows Partition
browseable = yes
writable = no
path = /media/sda1 # <-- пристосуйте це до Вашого розділу
public = yes

# Створення ресурсу з правом запису - розділ повинен бути змонтований
# writable - makes sense with e.g. FAT32.

[DATA]
comment = Data Partition (first extended Partition)
browseable = yes
writable = yes
path = /media/sda5
public = yes

Перезапустіть сервер самба

service samba restart

Приклад 2:

groupadd smbuser
useradd -g smbuser <the-user-you-want>
smbpasswd -a <the-user-you-want>
smbpasswd -e <the-user-you-want>

Потім редагуйте файл /etc/samba/smb.conf щоб давати право дозволу (будьте обережним з тим, які папки Ви розмикаєте), наприклад:

[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = yes.
  writeable = yes

[media, be careful!]
  path = /media
  browseable = yes
  read only = no
  #read only = yes
  guest ok = no
  writeable = yes

[video]
  path = /var/lib/video
  browseable = yes
  #read only = no
  read only = yes
  guest ok = no

#any other folder you want to share with windows/linux/mac
  #path = path = /media/xxxx/xxxx
  #browseable = yes
  #read only = no
  #read only = yes
  #guest ok = no

Перезавантажте сервер Samba

service samba restart

Перевірка ресурсів samba

Щоб налаштувати загальні ресурси, не загострюючи уваги на безпеку (якщо Ви підключені через локальну мережу), зробіть наступне:

Встановіть права доступу до папки та її вмісту, перевірте щоб було хоча б-rwxr-xr-x:

ls -la pathTo/dirShareName/*

Якщо ні, то змініть права:

chmod -R 755 pathTo/dirShareName

Якщо хочете, щоб всі користувачі мали права на зміни:

chmod -R 777 dirShareName

Перевірте, чи все працює (не забудьте запустити сервер):

smbclient -L localhost

Ви повинні побачити щось подібне на:

 smbclient -L localhost
Password:
Domain=[HOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]

    Sharename    Type   Comment
    ---------    ----   -------
    IPC$      IPC    IPC Service (3.0.26a)
    MaShare     Disk   comment
    print$     Disk   Printer Drivers
Domain=[MSHOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]

Якщо Вам не вдалося встановити пароль, просто натисніть ENTER

Не забувайте зберегти зміни. (Samba повинна бути запущена і зупинена):

service samba start

або:

service samba stop

Samba може запускатися автоматично при завантаженні:

update-rc.d samba defaults

Тепер Samba стартує при завантаженні.

Прочитайте також докладну інформацію.

Сторінка останний раз переглянута 03/04/2013 0100 UTC