Підтримка PHP для Apache2

Переконайтеся, що всі наступні рядки розкоментовані десь у вашій apache2.conf (або в conf.d / php.ini) файлі:

LoadModule php5_module modules/libphp5.so
# Cause the PHP interpreter to handle files with a .php extension.
AddType application/x-httpd-php .php

Якщо ви хочете вирішити різні індексні файли, перевірте наступний рядок в / etc/apache2/apache2.conf файлі

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.shtml

Перезапустіть сервер Apache2

#service apache2 restart

Джерела:

http://www.mysql-apache-php.com

http://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/security_tips.html

http://www.debianhelp.co.uk/webserver.htm

Сторінка останний раз переглянута 14/08/2010 0100 UTC